Izveštaj sa savetovanja OSVETLJENJE 2016

UvacSavetovanje Osvetljenje 2016 održano je od 25. oktobra do 28. oktobra,  2016. godine u hotelu Panorama na Zlataru (Republika Srbija). Ukupno je izloženo trinaest (13) od projavljenih četrnaest (14) radova od čega je jedno (1) predavanje bilo pozivno. Savetovanju je prisustovalo stotinudvadesetipet (125) gostiju koji su pratili predavanja. Pored stručnog dela, savetovanje su pratile i slobodne aktivnosti u smislu obilazaka interesantnih lokaliteta u okolini mesta održavanja savetovanja.

UVOD

Na sednici Organizacionog odbora od 30. septembra 2016. godine, a po programu rada za 2016. godinu, odlučeno je da se organizuje savetovanje Srpskog društva za osvetljenje „Osvetljenje 2016“ na Zlataru.

Savetovanje „Osvetljenje 2016“ održano je od 25. oktobra do 28. oktobra 2016. godne u hotelu „Panorama“ na Zlataru. 

Prijavljeno je ukupno 14 radova od kojih je izloženo 13. Jedno predavanje bilo je pozivno. Rad Ranko Skanski nije izložen zbog odsustva autora. Predavanja su bila izuzetno dobro posećena i dobro tehnički podržana. Odličnoj poseti i aktivnom učešću u predavanjima razlog je i bodovanje radi održavanja licence zainteresovanih učesnika Savetovanja. Voditelji na predavanjima bili su Anita Krivošić i Andrej Đuretić.

U popodnevnom terminu 27. oktobra donatori – pokrovitelji održali su prezentacije svojih firmi i proizvodnog i uslužnog programa. 

Savetovanju je, prema izdatim materijalima pri registraciji, prisustvovalo 125 članova Srpskog društva za osvetljenje, i toliko ih je prisustvovalo i zajedničkoj svečanoj večeri. 

Uz stručne aktivnosti, organizovan je 26. oktobra obilazak manastira Mileševa i Prijepolja. Fakultativna poseta manastiru Dubnica i brani na Uvcu omogućena je 28. oktobra. 

ORGANIZACIONI ODBOR SAVETOVANJA

Svoj doprinos uspešnom održavanju savetovanja, dali su predsednik Srpskog društva za osvetljenje Nebojša Radovanović i Organizacioni odbor Savetovanja. 

Organizacioni odbor su činili sledeći članovi: 
Anita Krivošić,
Andrej Đuretić,
Vladan Škerović,
Margarita Cekov,
Sonja Mijatović,
Zoran Ledinski,
Dragan Mastilović i
Branislava Đurić. 

Organizacioni odbor je ugovorio i rezervisao hotel, pripremio pozive za savetovanje, kao i sav ostali materijal, izvršio recenziju radova i dočekao i registrovao učesnike Savetovanja uz svu neophodnu evidenciju. 

Takođe, organizovao je autobuski prevoz od Beograda do Zlatara i nazad.

Sonja Mijatović, Anita Krivošić, Margarita Cekov i Tatjana Marjanović veći deo vremena proveli su na recepciji i stalno bili na raspolaganju učesnicima Savetovanja. 

Za ugovaranje hotela, rezervacije soba, organizacije obilazaka i izleta najangažovaniji bili su Nebojša Radovanović, Andrej Đuretić i Anita Krivošić. Pripremu materijala za Savetovanje izvršio je Vladan Škerović.

AUTORI

Da bi se Savetovanje uopšte održalo, svoj doprinos dali su autori radova koji su se i potrudili da svoje radove izlože na predavanjima. Sledi spisak autora sa naslovima radova:

26. oktobar:

Ana Drndarević
Revizija standarda za osvetljenje puteva

Aleksandar Sanev
Rekonstrukcija javnog osvetljenja uz garanciju ugovorenih performansi, opština Kočani, Republika Makedonija

Nataša Štrbac – Hadžibegović
Zahtevi, preporuke i trendovi u tunelskom osvetljenju

Marija Kraker
Primena LED osvetljenja u uzgoju biljaka

Andrej Đuretić
Elektromagnetna kompatibilnost LED svetiljke

Lenka Petrović
LED tehnologija u osvetljenju pešačkih prelaza

Zoran Ledinski
O odstupanju boje svetlosti kod pojedinačnih LED sijalica

Dragan Nikolić
Energetski efikasno osvetljenje na primeru rekonstrukcije osvetljenja magacina Karataš
izlaganje nije održano zbog odsustva autora, umesto istoga rad je predstavio:
Miroslav Gojić
Primena BIM modela u unutrašnjem osvetljenju

Dragoslav Dobrosavljević
Zamena osvetljenja u opštini Vršac

Radoslava R. Radovanović
Primena svetlosti u veterinarskoj medecini 

Tatjana Marjanović
Verifikacija instalacija - stanje i preporuke

Oldrih Kundrat
Svetlosno obeležavanje i osvetljenje platforme za odleđivanje i zaštitu od zaleđivanja vazduhoplova

27. oktobar:

Ranko Skanski 
Dekorativno osvetljenje đakovačke Katedrale i "Pozdrav Suncu" u Zadru – POZIVNO PREDAVANJE, autor je odustao

Bogdan lupu
Philips City Touch  - Connected Lighting + Beyond  - POZIVNO PREDAVANJE

OKRUGLI STO
moderator Miomir Kostić

Andrej Đuretić
Primena LED tehnologije u javnom osvetljenju

Jovana Cvetković
Dekorativno osvetljenje u Srbiji - stanje i preporuke

Miloš Petrović
iskoristivost LED izvora gledano iz ugla usmeravanja svetlosnog snopa

Nakon duže rasprave, Komisija u sastavu Miomir Kostić, Dragan Vučković, Andrej Đuretić i Zoran Ledinski, donela je zaključke. 

PREZENTACIJE

Prezentacije su održali sledeći pokrovitelji:

27. oktobar:
BUCK,
PHILIPS,
MINEL – SCHRÉDER.

POKROVITELJI I DONATORI

Svojom finansijskim prilozima održavanje Savetovanja pomogli su:

a) genaralni pokrovitelj
INŽENJERSKA KOMORA SRBIJE, Beograd

b) pokrovitelji
BUCK, Beograd,
MINEL–SCHRÉDER, Beograd,
PHILIPS, Beograd.

c) donatori
DC ENERGOCOOP, Beograd,
BOHOR, Užice
GROSS, Beograd
AMIGA, Kraljevo

GOSTI SAVETOVANJA

Kao gosti Savetovanju su prisustvovali: 
Borislav Matić,
Vojislav Babić.

SITS