Izveštaj o aktivnostima SKO u 2018. godini

Aktivni u radu SKO bili su svi njegovi predstavnici u odgovarajućim CIE divizionima: Tatjana Marjanović, predstavnik SKO u CIE Divizionu 1 (Viđenje i boje), dr Vladan Škerović, predstavnik SKO u CIE Divizionu 2 (Fizička merenja svetlosti i zračenja), Ana Drndarević, predstavnik SKO u CIE Divizionu 4 (Transport i spoljašnje aplikacije) i Zoran Ledinski, predstavnik SKO u CIE Divizionu 6 (Fotobiologija i fotohemija). Oni su proučavali nove CIE publikacije iz oblasti za koje su zaduženi i na skupovima Društva o njima obaveštavali njegovo članstvo.

DOS je platio članarinu SKO Međunarodnoj komisiji za osvetljenje (CIE) za 2018. godinu, koja je iznosila 2078 EUR.

U periodu 4-6. jun 2018. godine u Sofiji je održana konferencija Balkan Light 2018. Organizator je bio Bugarski nacionalni komitet za osvetljenje koji ne funkcioniše u sistemu CIE. U periodu 20-22. septembar 2018. godine u Varni je održana još jedna konferencija Balkan Light 2018, čiji je organizator bio Bugarski nacionalni komitet za osvetljenje koji se 2016. godine vratio u CIE. Zbog nekoliko neprincipijelnih odluka oba organizatora, odlučeno je da SKO nema predstavnika ni na jednoj od ove dve konferencije. Narednu konferenciju Balkan Light, koja će se održati 2021. godine, treba da organizuje Turski komitet za osvetljenje.

Predsednik SKO je preuzeo obavezu da se urade kopije svih tehničkih izveštaja CIE koje je nabavio SKO. One će se držati u prostorijama Društva.

Sledeći sastanak Generalne skupštine CIE održaće se u junu 2019. godine u Vašingtonu. Zbog finansijskih razloga, predsednik SKO neće moći da prisustvuje sastanku.
                                   
Predsednik SKO
Prof. dr Miomir Kostić

SITS