Dan svetlosne tehnike na sajtmu tehnike 2013

Sajam tehnike

13. maja, 2013 godine u velikoj Sali hale IV Beogradskog sajma tradicionalno je održan 43.”Dan svetlosne tehnike” koju organizuje Srrpsko društvo za osvetljenje i aktuelni donatori.

Strucnom skupu je prisustvovalo oko 200 članova Društva ,a po programu su održana sledeća predavanja  iz oblasti osvetljenja:
Osvetljenje prostora za snuker : predavač Zoran Ledinski
LED tehnologija u osvetljenju benzinskih pumpi: predavač Andrej Djuretić
DALI –sistemi upravljanja:predavač Petar Janković

43.Dan svetlosne tehnike pomogla su,kao aktuelni donatori,sledeća predizeća:
Amigad.o.o,
Beogradski sajam,
Elkoš,
Energoprojekt Oprema,
Energotehnika Južna Bačka,
DC Energocoop doo,
Meteor,
Mašinoprojekt Kopring ad,
Minel-Schreder Beograd,
Osram d.o.,
PD Centar ED Elektrošumadija,
Philips,
S&R Magma doo i
Svetlost teatar.

SITS