Dan svetlosne tehnike na sajtmu tehnike 2014

Sajam tehnike 2014

12. maja, 2014 godine u velikoj Sali hale IV Beogradskog sajma tradicionalno je održan 44.”Dan svetlosne tehnike” koju organizuje Srpsko društvo za osvetljenje i aktuelni donatori.

Stručnom skupu je prisustvovalo oko 200 članova Društva ,a po programu su održana sledeća predavanja  iz oblasti osvetljenja:
Bahrain International Sakhir - Osvetljenej staze za trku formule 1: predavač Zoran Ledinski
Internet i upravljanje javnim osvetljenjem: predavač Dragan Mastilović
AMPERA - najnovija LED svetiljka za javno i urbano osvetljenje kompanije Schreder: predavači Maja Kraker i Zoran Milenković

44.Dan svetlosne tehnike pomogla su,kao aktuelni donatori,sledeća predizeća:
Amiga d.o.o,
Beogradski sajam,
BUCK - BERGN
Elkoš,
Energoprojekt Oprema,
Energotehnika Južna Bačka,
DC Energocoop doo,
Meteor,
Mašinoprojekt Kopring ad,
Minel-Schreder Beograd,
Osram d.o.,
PD Centar ED Elektrošumadija,
Philips,
S&R Magma doo i
Svetlost teatar.

SITS