Srbija kaska u borbi protiv svetlosnog zagađenja

Autor eKapija.

Dekorativna i javna rasveta može biti skupa za džep, ali i po zdravlje ljudi - Srbija kaska u borbi protiv svetlosnog zagađenja
Svetlosno zagađenje
Usled potrebe da se ostane budan, a kada to biološki sat ne podrazumeva, javno osvetljenje ima važnu ulogu kako sa aspekta bezbednosti, tako i sa psihološkog aspekta sigurnosti. Sa razvojem infrastrukture javnog osvetljenja javlja se i pojava svetlosnog zagađenja, nastala kao promena prirodnog osvetljenja pod uticajem veštačkog.

Upravo, usled preterane upotrebe veštačkog osvetljenja, ali i nepravilnog izbora svetlosne opreme, kod ljudi se mogu javiti poremećaj bioritma, dezorijentacija, gojaznost, povećana nesigurnost, depresija, poremećaj rada hormona melatonina, holesterol, poremećaj raspoloženja, kao i rada štitne žlezde, a prema istraživanju harvardskih naučnika - čak i tumor dojke.

U Srbiji ovaj problem još nije prepoznat, pa ne postoji nikakav zakonodavni okvir, dok su neke zemlje u regionu daleko ispred nas.

Ovo su podaci koje je predstavila Jelena Dinić iz JKP Javno osvetljenje Beograd, na panelu Dan svetlosne tehnike u okviru ovogodišnjeg Međunarodnog sajma tehnike. Panel je održan u organizaciji Srpskog društva za osvetljenje i aktuelnih donora.

Prema njenim rečima, međunarodna naučna zajednica odavno je prepoznala ovaj fenomen, ali javnost nije dovoljno upoznata sa pomenutom pojavom, te je potrebno promeniti svest kod ljudi.

- Neki podaci ukazuju da 99% stanovništva Evropske unije živi u područjima gde je noćno nebo "zagađeno", da 90% stanovništva EU živi pod veštačkim osvetljenjem mesecima. Za oko dve trećine stanovništva Evropske unije "noć" nikad stvarno ne dolazi a za polovinu stanovništva EU izgubljena je mogućnost da vidi Mlečni put, što samo govori u prilog koliko je situacija alarmantna – ističe Dinić.

Uzroci svetlosnog zagađenja su konstrukcione karakteristike opreme javnog osvetljenja, infrastruktura, neposredno okruženje, korišćeni materijali - kaže Dinić, i dodaje da su posledice višestruke ne samo po ljude, već i po biljni i životinjski svet.

- Kada je u pitanju biljni svet, tu se govori o pojavi neprirodnog oprašivanja, o hiperreprodukciji, što ima veze sa nastanakom korova i alergijama. Uvođenje osvetljenja za životinjski svet negativno utiče i to u vidu dezorijentacije, pojave raznih mutacija, poremećaja sna...

Kako smanjiti zagađenje

Imajući u vidu da je svetlosno zagađenje veliki izazov za životnu sredinu i javno zdravlje, ali i urbani izazov, budući da se svetlosno zagađenje javlja dominatno javlja iznad velikih industrijskih centara, EU je pozvala na integrisani pristup problemu, kaže Dinić.

- Evropska komijia traži da zemlje članice EU kao i zemlje posmatrači uvedu mere dozvoljenog nivoa praga osvetljenja kao i mere izricanja kazne za njihova prekoračenja. Neki od načina za smanjenje ovog problema, jeste zelena nabavka, eko oznake i eko dizajn - kaže Dinić.

- Zelena javna nabavka može poslužiti u cilju rešavanja ovog problema. To je proces u kojem organi javne vlasti traže nabavku roba, usluga i radova sa smanjenim uticajem na životnu Cilj zelene nabavke je promovisanje politike smanjenja energije kroz primenu LED izvora svetlosti u javnom osvetljenju i signalizaciji.

Tako zelena nabavka uključuje nabavku sijalica i svetiljki koja premašuje minimalne zahteve efikasnosti, podsticanje merenja i zatamenjenja u osvetljenju, zatim, zahtev da sve svetiljke emituju u gornji poluprostor 0% ukupnog izlaznog fluksa, podsticanje zatamenjenja u oblastima od značaja. Predviđeno je postavljanje ograničenja udela plave komponente svetlosti na izlazu iz sijalice, kao i nabavka opreme za instalaciju javnog osvetljenja koja se može popraviti i po isteku garancije.

- Eko oznake su drugi instrument koje propagira EU u cilju borbe protiv zagađenja koje pružaju pomoć u izradi tehničke specifikacije kako bi definisali karakteristike robe ili usluga koje se nabavljaju, i Eko dizajn, kao efikasan alat za poboljšanje energetske efikasnosti proizvoda - objasnila je Jelena Dinić.

Propisi u regionu

Hrvatska je uvidevši rasprostranjenost svetlosnog zagađenja, ovaj problem uredila zakonom. Tako, prema Zakonu o zaštiti svjetlosnog onečišćenja, Hrvatska je zabranila upotrebu svetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika ukoliko su upereni prema nebu ili prema prirodnoj vodenoj masi.

- U građevinama sa transparentnom fasadom, svetiljke enterijera zabranjeno je usmeravati ka vidljivom delu neba i da svetle u horizont i iznad njega, kao i u prirodne vodene mase. Na raskrsnicama je zabranjeno postavljati ploče, znakove i sl. svetleće uređaje koje zaslepljuju učesnike u saobraćaju, ili im se smanjuje pažnja u toku vožnje. Ukoliko se neko pravilo prekrši, zakonom je predviđeno da vlasnik instalacije, projektant kao i operater snose odgovornost za nastanak svetlsonog zagađenja, dok su proizvođači opreme u Hrvatskoj izuzeti bilo kakve odgovornosti - rekla je Jelena Dinić.

Dobra svetlosna oprema

Negativan aspekat svetlosnog zagađenja jeste i nepravilan izbor svetlosne opreme, koja se koristi, odnosno boje svetlosti.

Kompanija BUCK predstavila je na panelu, na Sajmu tehnike, najvažniji projekat koji je realizovala ta firma u prošloj godini, a to je osvetljenje za Evolution Tower u Moskvi.
Moskovski Evolution Tower

Milovan Davidović, projektni menadžer kompanije Buck, objasnio je da se taj objekat nalazi na prostoru međunarodnog poslovnog centra u Moskvi i da ga karakterističnim čini zakrivljenost same zgrade.

- Objekat ima 55 spratova, visine je 246 metra i površine 169.000 m2. Ono što čini ovaj objekat karakterističnim jeste zakrivljenost i to za 3 stepena za svaki sledeći sprat. Ukupna zakriviljenost od dna do vrha iznosi 150 stepeni - rekao je on.

Prema njegovim rečima, za objekat je isporučeno oko 8.000 svetiljki. Za radne prostore postavljene su svetiljke Aria smart, koje su, kako je objasnio, samostojeće svetiljke sa senzorom, namenjene za osvetljenje poslovnih prostora, predviđene za dva radna mesta.
Idealna pozicija svetiljke u odnosu na stolove

- Definisali smo i tačnu poziciju svetiljke u odnosu na stolove, te su proizvođači nameštaja, unapred napravili otvore u nameštaju. Svetiljke sa stolovima formiraju jednu jedinstvenu celinu, a jedna svetiljka predviđena je da osvetli dva radna mesta - kaže Davidović.

Kompanija Signify, takođe, je uvidela značaj u smanjenju svetlosnog zagađenja. U sklopu projekta shoping mola Promenada, za koji su inače dobili nagradu, Anita Krivošić iz kompanije Signify kaže da je spoljašnje osvetljenje objekta urađeno sa ciljem smanjenja svetlosnog zagađenja.
- Shopping mol Promenada u vlasništvu Nepi Rockcastle koji se nalazi u Novom Sadu je, između 160 nominacija za HOF nagradu, proglašen kao jedan od najboljih projekata u toj oblasti. Ovo je prvi objekat na kojem smo imali isporuku svetiljki preko više naših partnera. Isporučeno je više od 8.000 svetiljki, a za spoljašnje osvetljenje šoping mola primenili smo osvetljenje koje smanjuje svetlosno zagađenje - rekla je Krivošić.

Ostale firme koje su pomogle održavanje ovogodišnjeg Dana svetlosne tehnike su: Beogradski sajam, Amiga Kraljevo, DC Energocoop Beograd, Elektroizgradnja Beograd, Elektrovat Čačak, Energoprojekt ENTEL, Elkoš Beograd, Mašinoprojekt Kopring, Meteor Beograd, S&R Magma Beograd.

e Kapija - S. Petrović

SITS