Srpski Komitet za Osvetljenje

Tokom raspada SFRJ koji se odigrao devedesetih godina dvadesetog veka, prestao je da postoji Jugoslovenski komitet za osvetljenje (JKO). Njegovo obnavljanje, na teritoriji novostvorene SRJ, kao i njegovo ponovno učlanjenje u Međunarodnu komisiju za osvetljenje (CIE), realizovano je tokom 1999. i 2000. godine. Početkom 2007. godine, odlukom Upravnog odbora DOS-a JKO je promenio ime u Srpski komitet za osvetljenje (SKO). Prvih godinu dana predsednik JKO bio je Pavle Božić. Njega je na mestu predsednika nasledio prof. dr Miomir Kostić, koji se još uvek nalazi na toj funkciji, sada kao predsednik SKO. M. Kostić je član Generalne skupštine CIE, koja se sastaje svake druge godine. Predstavljao je JKO (SKO) na sednicama Generalne skupštine CIE i pratećim stručnim konferencijama održanim u Istambulu (2001), San Dijegu (2003), Pekingu (2007), Budimpešti (2009) i San Sitiju (Južnoafrička republika, 2011). Pored M. Kostića, SKO u CIE predstavljaju: Tatjana Marjanović, Vladan Škerović, Jelena Vučićević, Ana Drndarević, Lidija Đokić i Zoran Ledinski. Sekretar SKO je Sonja Mijatović.

Oktobra 2007. godine SKO je postao član međunarodne organizacije Lux Europa, koja je, posle duže pauze, 2009. godine organizovala stručnu konferenciju u Istambulu.

U Varni je 1999. godine osnovana organizacija Balkan Light, koju čine nacionalni komiteti za osvetljenje Bugarske, Grčke, Rumunije, Slovenije, Srbije, Turske i Hrvatske. U Turskoj (2002), Rumuniji (2005) i Sloveniji (2008) održane su stručne konferencije Balkan Light-a. U Sloveniji je M. Kostić izabran za predsednika ove organizacije, a doneta je i odluka da se naredna konferencija održi u Beogradu, u oktobru 2012.

Počev od 2003. godine, na svim pomenutim stručnim konferencijama koje su organizovali CIE, Lux Europa i Balkan Light, Srpski komitet za osvetljenje je predstavio rezultate svog rada, kroz referate M. Kostića i njegovih saradnika.

SKO (ranije JKO) sve vreme prati aktivnosti relevantnih međunarodnih organizacija koje se bave osvetljenjem, a pre svega onih koje izdaju standarde i preporuke iz ove oblasti, i o tome obaveštava Upravni odbor, Skupštinu i članove  DOS-a. Uz to, Upravnom odboru DOS-a dostavljene su sledeće studije koje su izradili članovi SKO:
- Preporuke za projektovanje, izvođenje i održavanje funkcionalnog i dekorativnog  javnog osvetljenja u Beogradu,
- Tehnički, ekonomski i ekološki aspekti upotrebe kompaktnih fluorescentnih izvora svetlosti, i
- Preporuke za izradu razvojnog globalnog masterplana za urbano osvetljenje.

Aprila 2009. godine SKO i DOS uspešno su organizovali Seminar o dekorativnom urbanom osvetljenju, na kome je SKO predstavio preporuke za dekorativno osvetljenje zgrada. Juna 2011. godine SKO i DOS organizovali su Okrugli sto na temu: Primena LED tehnologije u urbanom (uličnom, ambijentalnom i arhitektonskom) osvetljenju, na kome su usvojeni brojni zaključci koji su dostavljeni svim kolektivnim članovima DOS-a.

SKO je uspešno organizovao petu konferenciju Balkan Light (Beograd, 3-6. oktobar, 2012), na kojoj su predstavnici svih balkanskih zemalja saopštili 45 referata.

SITS