XXXIX REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 05.02.2015. godine, i na osnovu člana 28. Statuta Srpskog društva za osvetljenje, zakazujem:
XXXIX REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 18. marta, 2015. godine (sreda) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

Dan svetlosne tehnike na sajtmu tehnike 2015

Sajam tehnike 2015

11. maja, 2015. godine u velikoj Sali hale IV Beogradskog sajma tradicionalno će se održati 45.”Dan svetlosne tehnike” koji organizuje Srpsko društvo za osvetljenje i aktuelni donatori.

XXXVIII REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 09.02.2014. godine, i na osnovu člana 28. Statuta Srpskog društva za osvetljenje, zakazujem:
XXXVIII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 27. marta, 2014. godine (četvrtak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

SITS