XXXVII REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Na osnovu odluke Upravnog odbora od 07.03.2013. godine, i na osnovu člana 28. Statuta Srpskog društva za osvetljenje, zakazujem:
XXXVII REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU SRPSKOG DRUŠTVA ZA OSVETLJENJE
Redovna sednica Skupštine Društva održaće se 28. marta, 2013. godine (četvrtak) u Velikoj sali u Domu inženjera i tehničara Srbije, Kneza Miloša 9/III, Beograd, sa početkom u 12 časova.

OSVETLJENJE 2012 - poziv za prijavu stručnih radova

Srpsko Društvo za Osvetljenje u skladu sa programom rada za 2012. godinu organizuje tradicionalno stručno savjetovanje "Osvetljenje 2012". Savetovanje će se održati u Trebinju (Republika Srpska, Bosna i Hercegovina) u periodu od 23. do 27. oktobra, 2012. godine. Rok za dostavu radova je 15. septembar, 2012. godine. Radove slati na d o s @ v e r a t . n e t. a za dodatne informacije nas kontaktirajte.

Izveštaj sa XXXVI godišnje i izborne skuštine

--SLIKA--fali
Sednica redovne godišnje i izborne skupštine Srpskog društva za osvetljenje održana je 20. marta 2012. godine sa početkom u 12.00 časova u velikoj sali doma inženjera "Nikola Tesla" u Beogradu sa sledećim Programom rada:

Balkan Light 2012

Balkan Light 2012

Balkan light 2012 biće održan od 03. do 06. oktobra, 2012. godine u Beogradu. Balkan Light 2012 je V tradicionalna konferencija iz oblasti svetlosti i osvetljenja koja se održava svake treće godine u organizaciji zemalja sa Balkana.

SITS