Aktivnosti

Kroz stručni rad Društva ostvaruju se sledeće aktivnosti:

Savetovanja i seminari

Najviši oblik stručnih skupova koje Društvo organizuje su savetovanja iz oblasti tehnike i tehnologije osvetljenja. Na prvom savetovanju 1955. godine održana je i osnivačka skupština JKO-a. Savetovanja su zatim postala tradicionalna.
Osnovni cilj savetovanja je da omoguće susrete za direktno upoznavanje i međusobnu razmenu mišljenja i iskustava stručnjaka, naučnih, privrednih, obrazovnih, zdravstvenih ustanova i preduzeća koja se bave bilo kojim oblikom tehnike ili tehnologije osvetljenja. Na savetovanjima je održano više izložbi i "okruglih stolova" na određenu temu ili standard. Na svim savetovanjima je bilo zapaženo učešće stručnjaka iz naše republike, kako po broju održanih predavanja, tako i po broju učesnika.Organizuju se savezna i republička savetovanja, simpozijumi i seminari.

Dan svetlosne tehnike na sajmu

Srpsko društvo je na prolećnom sajmu tehnike u Beogradu 1971. godine u zajednici sa proizvođačima električnih izvora svetlosti "Tesla-Tež", organizovalo "Dan svetlosne tehnike". To je bio stručni sastanak na kome je održano par predavanja, a posle njih uz koktel i malu zakusku nastavljeni razgovori o temama predavanja. Sastankom su u toj meri bili zadovoljni članovi Društva i suorganizatori, pa je organizovanje sastanaka nastavljeno svih sledećih godina i to je postala prava tradicija bez koje se ne može zamisliti program rada Društva svake godine.

Stručna predavanja i posete

Pored savetovanja i drugih stručnih manifestacija svake godine se održi jedno ili više stručnih predavanja se održe za članstvo, koja su često propraćena projekcijom nekog stručnog filma ili prikazivanjem više dijapozitiva.
Od samog formiranja članovi Društva, u početku manji broj kolega, bavili su se tehnikom osvetljenja, obogaćivali su praksi i na razne načine nastojali da deluju što šire. Još 1961. godine, pre održavanja Konferencije neangažovanih zemalja u Beogradu, nekoliko kolega prihvatilo se pionirskog zadatka da se Beograd osvetli, obilazeći sve važnije saobraćajnice u gradu, trgove, trgovine i izloge. Konkretno su davali predloge za modifikovanje osvetljenja i pratili realizaciju svojih ideja, veoma često i bez nekih projekata.

Međunarodna saradnja

Međunarodna saradnja se ogleda u saradnji sa sličnim organizacijama u svetu kao i u radu Međunarodne komisije za osvetljenje (CIE).
Sve veze sa CIE i drugim inostranim organizacijama do 1990. godine održavane su preko UO JKO odnosno JSO. Raspadom Jugoslavije Društvo je ostalo bez ikakve veze sa CIE. Međunarodne sankcije, koje su usledile, onemogućile su ponovno uspostavljanje tih kontakata. Nakon ukidanja snakcija UN u oblasti nauke, stekli su se teoretski uslovi za naš ponovni prijem u CIE.

krajem 1998. godine u zajednici sa crnogorskim Društvom za osvetljenje održana je osnivačka skupština Jugoslovenskog komiteta za osvetljenje (JKO) koji nas predstavlja u CIE. Imenovani su delegati u DIV CIE i 15. marta 1999. godine zatražen je prijem u članstvo sa svim potrebnim obrazloženjima. Maja 2000. godine dobijen je pozitivan odgovor da je JKO postao punopravan član CIE. Sledi konstituisanje i aktivno povezivanje svakog delegata sa odgovarajućom divizijom CIE.

Početkom 2007. godine JKO je promenu naziv u Srpski komitet za osvetljenje (SKO). Komitet je učlanjen u CIE sa kojom aktivno sarađuje.

Saradnja na izradi normativnih akata

Bilo je više pokušaja da se oživi rad na izradi tehničke regulative. U početku JKO je bio zainteresovan i pozvan jer Savezni Zavod za standardizaciju nije imao uslova. U ovom periodu okončan je jedini YU standard, JUS UC 9.100, za dnevno i električno osvetljenje u zatvorenim prostorijama još daleke 1961. godine, i preporuke za osvetljenje u izdanju JKO-a 1974. godine. Pred raspad prethodne Jugoslavije JSO je 1988. godine formirao u okviru Saveznog Zavoda za standardizaciju Komisiju – KSN osvetljenje. Sačinjen je program, formirane radne grupe i redosled YU standarda koji še se pripremati po tehnologiji SZS (prednacrt, nacrt, javna rasprava i usvajanje).
Kao rezultat učešća članova DOS-a, u radu Komisije za osvetljenje KSN OSV i SZS objavljeno je više YU standarda.

Prikupljanje arhivske gradje

Biblioteka Društva sastoji se od raznih, uglavnom stranih, svetlotehničkih časopisa starijeg datuma, zbornika sa svih savetovanja, izvesnih CIE dokumenata, manjeg broja knjiga, magistarskih radova kao i doktorskih disertacija iz oblasti svetlosne tehnike. Doprinos sređivanju biblioteke dao je Institut za fiziku iz Zemuna, ali kada su se stekli uslovi, biblioteka je preseljena u prostorije biblioteke Elektrodistribucije. jedno godišnje se izdaje spisak literature i o njoj se informišu zainteresovani članovi.

SITS